Rezolvarea unui lucru prea mult amânat: guvernarea electronică

După 4 încercări de a convinge 4 Guverne diferite consider că este necesară puterea legii care să oblige instituțiile administrației publice să:

Cum putem aborda guvernarea electronică?
Orice interacțiune între administrație și cetățeni, companii sau instituții se face în baza unui formular și al unui flux de date legiferat. Atunci:

  1. Analiza tuturor formularelor și stabilirea atomilor informaționali
  2. Stabilirea administratorului unic pentru fiecare atom informațional în parte
  3. Definirea fluxurilor informatice aferente fiecărei interacțiuni
  4. Crearea unei infrastructuri de middleware comună a instituțiilor publice
  5. Crearea unei aplicații client prin care să se poată realiza interacțiunea cu solicitanții
  6. Adoptarea unor politici de date deschise care să permită dezvoltarea de aplicații utilizând informații publice

Dezvoltarea o văd in house cu o echipă angajată pe termen nedefinit (pentru a putea asigura dezvoltarea și mentenanța și pentru a putea oferi suport terților care doresc să dezvolte aplicații )
Avantaje: